لالا لالا لالایی

تو کفشای بابایی

همراه پای بابا

به خونه مون می آیی

***

بنداتو وا کن حالا

لالایی کن لالا لا

خسته شدی می دونم

مثل پاهای بابا

 ***

صبح که بشه دوباره

باید بری سر کار

پس حالا مثل بابا

چشماتو رو هم بذار