آموزش قصه نویسی

آموزش قصه نویسی

آموزش داستان‌نویسی(5)

آموزش داستان کوتاه کارشناسان آموزشی و تربیت، آموزش را مترادف با ایجاد تغییر رفتار در فراگیر دانسته‌اند. بنا بر این هنگامی که بحث از آموزش به میان می‌آ... ادامه متن

الفبای قصه‌نویسی(2)

الفبای قصه‌نویسی(2)

استاد محمدرضا سرشار ویژگیهای یك قصه خوب كدامند؟ دربخش قبلی در مورد عناصر لازم برای ورود به عرصه هنر ، چگونگی قدم گذاردن به عرصه هنر داستان نویسی و شرا... ادامه متن

الفبای قصه‌نویسی(1)

الفبای قصه‌نویسی(1)

استاد محمدرضا سرشار چه كسانی می توانند هنرمند باشند؟ وارد شدن در هر رشته ای نیازمند وجود یك زمینه قبلی در شخص داوطلب است.پیش زمینه عالم هنر نیز به اعت... ادامه متن

تمام حقوق و مزایای این سایت متعلق به مثل ماه می باشد.meslemah.ir